O nás

Box, jeden z nejstarších olympijských sportů, vnímáme jako vhodnou příležitost k využití volného času a zapojení dětí a mládeže do veřejného života.

Cílem našeho oddílu je dostat mládež z ulice do tělocvičny, zlepšit jejich fyzickou kondici, pohybovou koordinaci a naučit je pravidelným návykům cvičení, čímž získají sebekontrolu a sebevědomí pro zvládnutí různých pozdějších stresových situací.

V neposlední řadě vedeme mladé sportovce k zodpovědnosti, slušnému a férovému jednání a k dodržování všech etických a mravních norem daných naší společností.

Po sportovní stránce se snažíme učit tzv. chytrý box, který je založen na perfektně zvládnuté technice a taktice. Informace čerpáme především ze zahraničních stáží i literatury (Rusko, Ukrajina, Polsko).

Naši nejlepší sportovci se věnují sportu na výkonnostní úrovni v odpovídajících věkových kategoriích. Účastníme se jak dlouhodobých soutěží v rámci severomoravské a jihomoravské oblasti, tak i vrcholných turnajů Mistrovství České republiky a mezinárodních turnajů v Polsku a na Slovensku.

Jako důkaz vhodnosti našeho trenérského přístupu můžeme uvést pravidelná medailová umístění na vrcholných turnajích Mistrovství ČR
2012 - bronz MČR kadeti,
2013 - stříbro MČR kadeti,
2014 – zlato, stříbro MČR školní mládež, bronz MČR kadeti,
2015 – 2x zlato, 1x stříbro, 3x bronz MČR školní mládež, stříbro MČR kadeti,
2016 - 2x zlato MČR školní mládež, zlato a bronz MČR kadeti,
tak i úspěchy v dlouhodobých soutěžích
sezona 2013/14 – vítěz ČR kategorie školní mládež, vítěz II. ligy mužů
sezona 2014/15 - nejúspěšnější moravský oddíl na MČR školní mládeže a kadetů v Mostu.

Pořádáme rovněž kondiční tréninky pro dospělé. V roce 2014 jsme na pořádání boxerských tréninků pro veřejnost získali grant v rámci dotačního programu Ostrava Evropské město sportu 2014.

Tréninkové jednotky probíhají v měsících leden-červen a září-prosinec. Sportovci jsou rozděleni do 2 věkových kategorií podle aktuální výkonnostní úrovně tak, aby byly zajištěny optimální tréninkové podmínky a individuální přístup k jednotlivci.